Het gaat om een fabriek waarin een installatie voor waterstofelektrolyse moet komen te staan met een vermogen van 100 megawatt. Dat is vele malen groter dan installaties die momenteel al gerealiseerd zijn.

Nog vóór het einde van het jaar moet een definitieve beslissing worden genomen of de fabriek daadwerkelijk wordt gebouwd of niet. Welk bedrag met de bouw is gemoeid, heeft Westhagemann niet meegedeeld. Wel gaf hij een indicatie. Het gaat om een miljoenenbedrag van drie cijfers; met andere woorden, minimaal 100 miljoen euro.

Subsidie

De lokale politicus zou al in overleg zijn met potentiële investeerders en klanten. Ook hebben de landelijke regering, de Europese Unie en de stad Hamburg hun steun al toegezegd, door het verlenen van subsidie en het beschikbaar stellen van grond.

Waterstof kan worden gebruikt als ‘brandstof’ voor het zware wegtransport. Er zijn al diverse trucks ontwikkeld die op de schone energiedrager kunnen rijden. Tevens kan het dienen als opslagmogelijkheid voor elektriciteit, bijvoorbeeld bij stroom die is opgewekt door zonnepanelen en windmolens.

Rotterdam, Amsterdam en Eemshaven

Hamburg is niet de enige stad waar grootschalige plannen worden gesmeed voor waterstofproductie. In Rotterdam tekenden drie partijen dit voorjaar een intentie-overeenkomst voor een fabriek met een nóg grotere installatie (250 megawatt). Het gaat om BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam, die destijds afspraken de haalbaarheid van een dergelijke project te gaan onderzoeken.

Ook in het Amsterdamse havengebied wordt gekeken naar een grote waterstoffabriek. Nouryon en Tata Steel kijken naar de mogelijkheid om daar een installatie te realiseren van 100 megawatt. In de Eemshaven zijn plannen voor een wat bescheidener faciliteit: 20 megawatt. Ook hier is Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) bij betrokken.