Voor op- en overslagbedrijven en alle andere ondernemingen in havens is een goede staat van onderhoud van aanlegsteigers en –kades van cruciaal belang. Als er problemen zijn en schepen niet kunnen aanleggen, kan dat bedrijven een enorme financiële strop opleveren. Het is daarom noodzaak dat deze infrastructuur regelmatig wordt gecontroleerd.

‘Bedrijven hebben bovendien een onderhoudsplicht voor hun steigers en kades, ééns in de drie jaar moeten ze worden geïnspecteerd. Tot nu toe worden daar bemande bootjes voor ingezet’, vertelt Marlon Drinkwaard, oprichter en CEO van AquaSmartXL. Niet ideaal voor wat betreft veiligheid en kosten, ook kunnen de bootjes lang niet overal goed bijkomen om de structuren te inspecteren.

‘Uit veiligheidsoverwegingen zijn er altijd twee of drie mensen aan boord, dat maakt een dergelijke operatie veeleisend en minder efficiënt. Daarbij is het op bepaalde plekken, zoals onder steigers, bijna onmogelijk om een nauwkeurig en haarscherp beeld te krijgen van de staat van onderhoud.’

Varende drones

Drinkwaard richtte in 2016 AquaSmartXL op, een start-up die dergelijke inspecties uit kan voeren met behulp van aquadrones. ‘Ik werkte bij het Havenbedrijf Rotterdam toen ik een drone zag vliegen en me afvroeg of er ook varende drones bestonden.’

Een uitgebreid onderzoek wees uit dat deze maar heel beperkt in gebruik waren, bijvoorbeeld voor het maken van beelden op de oceaan. Het originele businessplan was om de drones in te zetten om in havens te surveilleren. Door ze uit te rusten met camera’s en sensoren zouden ze in staat zijn om de lucht- en waterkwaliteit te meten en illegale praktijken in de haven op te sporen.

Tekst loopt door onder foto.

AquaSmartXL werd opgenomen in het maritieme acceleratorprogramma PortXL. Een presentatie bij Vopak zorgde ervoor dat de activiteiten in een stroomversnelling kwamen. ‘Het bleek dat zij, en een groot aantal andere bedrijven, met de inspecties van de steigers naar nieuwe inspectiemogelijkheden op zoek waren. Ze wilden graag problemen vooraf in beeld kunnen brengen, zodat daar preventief onderhoud op uit kon worden gevoerd. Zij vroegen of wij dat met onze aquadrone konden. ‘Ja, natuurlijk kan dat’, zei ik binnen een seconde, waarmee het originele ondernemingsplan van surveilleren in de haven binnen een seconde helemaal veranderde.’

Ervaren operator

De waterdrone wordt bediend door een ervaren operator in dienst van AquaSmartXL. Het relatief kleine vaartuig wordt gevoed door een 12V 10Ah lithium-ion accu. De drone stuurt realtime video- en sensorinformatie naar de gebruiker. De operator die de inspectie uitvoert, kan realtime zien wat de drone waarneemt. Door de zeer lichtgevoelige camera, kan heel nauwkeurig de staat van een constructie in beeld worden gebracht.

‘De camera maakt tien- tot vijftienduizend foto’s van iedere millimeter van de constructie. Met behulp van een softwareprogramma wordt een zeer gedetailleerd driedimensionaal geo-gerefereerd beeld van bijvoorbeeld de steiger gemaakt, dat door een gecertificeerde inspecteur kan worden geanalyseerd.’

Onderaanzicht. Tekst loopt door onder foto.

AquaSmartXL heeft inmiddels een aantal belangrijke projecten uitgevoerd. ‘Een interessante opdracht was een steigerinspectie in opdracht van de Haven van Oostende. Daar heb je te maken met eb en vloed, wat inspecties met bemande bootjes onmogelijk en riskant maakt. Met onze drones zijn we erin geslaagd om een goede analyse te maken die verrassende informatie opleverde over de impact van zeewater en zuurstof op het geïnspecteerde object. Dat komt doordat er meer water-zuurstof interactie is in de getijdestroming dan in andere situaties, waardoor meer corrosie optreedt en er eerder onderhoud nodig is.’

Een ander project was in opdracht van Royal Haskoning. ‘Zij wilden een aanpassing maken aan een dertig jaar oude steiger. Uit het 3D-model dat wij maakten, bleek dat de huidige steigerconstructie niet op alle plekken overeenkwam met de originele tekeningen. We hebben de afwijkingen duidelijk in beeld gebracht. Om de steiger aan te passen, heeft het bedrijf nieuwe sterkteberekeningen moeten maken. De opdrachten beperken zich overigens niet tot de lage landen. Onlangs heeft het bedrijf de mogelijkheid gekregen om met behulp van de ROV (Remote Operated Vehicle) een inspectie te doen bij Shell en Vopak in Singapore.

Zeer binnenkort zal AquaSmartXL ook de situatie onder het wateroppervlak in beeld kunnen brengen. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan een waterdrone met sonar-apparatuur. ‘Voor inspecties onder water worden nu duikers ingezet. Met deze nieuwe drone wordt het werk een stuk gemakkelijker en nauwkeuriger, maar vooral ook veiliger.’

Bruggen

Aquadrones kunnen behalve voor steigerinspecties voor veel andere zaken worden ingezet. Alle infrastructuur grenzend aan water kan volgens Drinkwaard in principe worden onderzocht met de aquadrones. Op het moment zijn bruggen belangrijke objecten.

‘Er is sprake van aardig wat achterstallig onderhoud bij bruggen, door bezuinigingen in de afgelopen decennia. Verschillende (lokale) overheden maken daarom nu een inhaalslag door meer inspecties uit te voeren.’ Toepassing van nieuwe technologie zorgt er ook voor dat AquaSmartXL de drones in kan zetten om diktes van beton en staal te meten.

‘Er is een grote vraag vanuit de markt, bijvoorbeeld voor diktemetingen van staal, beton en andere materialen in jachten en schepen. We hebben daarvoor een nieuwe methode ontwikkeld.’ Drinkwaard wil echter verder nog niet veel kwijt over deze ontwikkeling.

AquaSmartXL zal zich op korte termijn vooral toeleggen op het verder ontwikkelen van de inspectie-activiteiten. Dat betekent overigens niet dat het bedrijf de originele plannen, om in havens te surveilleren niet meer zal oppikken. ‘In de toekomst zal er zeker een divisie ‘surveillance’ komen. Ik heb dit bedrijf ook opgezet om iets te betekenen voor het milieu, de haven van Rotterdam, maar ook voor de stad en zijn inwoners. Een aquadrone die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en waterkwaliteit meet, kan daar zeker aan bijdragen.’