Voor de Havenmeester zit er nu waarschijnlijk weinig anders meer op dan de vrijstellingen alsnog te verlenen. Onlangs beweerde de advocaat van de Havenmeester dat dit tot een onwenselijke en zelfs gevaarlijke situatie kan leiden. Bovendien staat de deur nu open voor nog veel meer vrijstellingen.

Maar volgens de Raad van State valt het allemaal wel mee. Er loopt nog een hoger beroep van de Havenmeester over een eerdere uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. Daarin werd de weigering om vrijstellingen aan Arklow Shipping te verlenen, onderuit gehaald. De Raad moet die uitspraak van de rechtbank nog beoordelen.

Maar als Arklow nu de vrijstellingen krijgt, dan kan dit volgens de Raad altijd nog worden teruggedraaid als de Havenmeester het hoger beroep wint. De Havenmeester heeft ook niet voldoende duidelijk gemaakt waarom het verlenen van vrijstellingen aan Arklow de veiligheid op het water bedreigt.

Verkeerde uitleg

Over ongeveer een half jaar zal de Raad het hoger beroep behandelen. Daarin zal vooral het beleid van de Havenmeester over de loodsplicht tegen het licht worden gehouden. De Rotterdamse rechter constateerde al dat dit beleid is gebaseerd op een verkeerde uitleg van het Loodsplichtbesluit. Overigens deugt dit Loodsplichtbesluit volgens de rechtbank ook niet.

Lees ook: Rotterdamse havenmeester vraagt noodmaatregel loodsplicht