‘De oprichting van een afzonderlijk bedrijf maakt partnerschappen met uiteenlopende mondiale spelers mogelijk. Samen met de strategische partners Shell International Trading and Shipping Company en A.P. Møller-Maersk zal PortXchange Pronto om te beginnen in verschillende havens buiten Nederland testen’, meldt het Port of Rotterdam in een toelichting.

Uitwisseling gegevens

‘Om Pronto succesvol te kunnen invoeren in andere havens is het van cruciaal belang dat er vertrouwen bestaat tussen de partijen die moeten zorgen voor de vrije uitwisseling van gegevens. Door een afzonderlijk bedrijf op te zetten voorziet Havenbedrijf Rotterdam in een onpartijdige en onafhankelijke oplossing en kan het de samenwerking tussen alle partijen verbeteren.’

PortXchange is erop gericht de efficiëntie van havenaanlopen te vergroten en klanten te helpen hun uitstoot – zowel in de haven als tussen havens – te verminderen. Om dit te bewerkstelligen biedt het bedrijf Pronto, een gemeenschappelijk platform dat kan worden gebruikt door rederijen, agenten, terminals, havenautoriteiten en andere (nautische) dienstverleners. Het moet gebruikers in staat stellen alle activiteiten tijdens een havenaanloop op basis van de uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens optimaal te plannen, uit te voeren en te volgen. Daarnaast maakt Pronto ‘just-in-time’-aankomsten mogelijk, wat koolstofemissies helpt verminderen.

Concurrerender

Doordat het Havenbedrijf Rotterdam het voortouw neemt bij de digitale transformatie wil het efficiënter en betrouwbaarder worden en daardoor ook concurrerender. ‘Door onze applicatie beschikbaar te stellen aan havens over de hele wereld kunnen we het potentieel van digitale oplossingen optimaliseren ten behoeve van de maritieme gemeenschap. Hoe meer havens gebruikmaken van slimme oplossingen, hoe waardevoller ze worden. De oprichting van een afzonderlijk bedrijf voor de wereldwijde uitrol van Pronto is een heel goed voorbeeld van deze benadering’, zegt Allard Castelein, president-directeur van Hbr.Havenbedrijf Rotterdam.

De eerste PortXchange-partnerschappen zijn al ondertekend, met eerdergenoemde partners Shell en Maersk. Castelein licht toe: ‘Pronto zal nog vóór het eind van het jaar worden geïmplementeerd in vier havens in Europa en de VS. De ambitie voor de komende jaren is om het systeem beschikbaar te stellen aan ruim honderd havens wereldwijd.’

Schepen beheren

Grahaeme Henderson, vicepresident van Shell Shipping & Maritime: ‘We zijn op weg naar een mondiale, end-to-end digitaal verbonden bedrijfsomgeving voor de scheepvaart, zoals we die ook zien in de luchtvaart. Bij Shell kunnen we met ons onshore digitale centrum vanaf ieder schip dat we beheren realtime vijfhonderd gegevenspunten analyseren. We voorzien mogelijkheden om deze werkzaamheden door middel van partnerschappen binnen Pronto uit te breiden met het oog op optimalisering van de havenactiviteiten. Onze tests wijzen tot dusverre op de grote voordelen in termen van hogere efficiëntie, lagere brandstof- en bedrijfskosten en lagere emissies.’