Met de maatregel wil het Rijk naar eigen zeggen bijdragen aan een oplossing voor het afvalprobleem bij Afval Energiebedrijf (AEB) Amsterdam. Van Veldhoven: ‘Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden. Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden en ik ga bezien wat daar voor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij.’

Slib naar Terneuzen

Het AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. Daardoor kan het zuiveringsslib niet worden verwerkt. Omdat Amsterdam nu zelf niet voldoende opslagcapaciteit heeft, wordt het slib vervoerd naar Terneuzen waar het wordt opgeslagen. Aan de Ruijgoordweg in Amsterdam wordt intussen de grond klaargemaakt voor een opslagcapaciteit zodat de stad het slib tijdelijk zelf kan opslaan vanaf september.

Lees ook: Problemen bij AEB: Amsterdams slib naar Terneuzen