Het AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. In het in bedrijf zijnde gedeelte van de installatie wordt een programma van maatregelen doorgevoerd dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Zo meldde het bedrijf zelf destijds. Zodra het verbeterprogramma in het in bedrijf blijvende deel succesvol is afgerond, worden de volgende twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Tot slot volgen de resterende verbrandingslijnen. De doorlooptijd van het hele programma zal komende maanden in beslag nemen. Na afronding van het programma zijn alle verbrandingslijnen weer in gebruik.

Opslag

Zover is het echter nog niet en dus moet het slib vanaf september worden opgeslagen in het Amsterdamse havengebied. Waternet heeft een beroep gedaan op Port of Amsterdam om een kavel ter beschikking te stellen voor de tijdelijke opslag van zuiveringsslib. Het gaat hier om een maatschappelijk probleem waar een oplossing voor moet komen en daarom stelt Port of Amsterdam grond beschikbaar, zo melden ze in een reactie. In de MRA (Metropool Regio Amsterdam) is volgens het havenbedrijf geen alternatieve locatie buiten het havengebied beschikbaar. De kavel waar het depot mogelijk komt, ligt aan de Ruijgoordweg (tussen de Afrika- en Amerikahaven).

De werkzaamheden zijn al gestart, maar hiervoor zijn nog geen vergunningen verleend aan Waternet die de opdrachtgever is, zegt woordvoerder Jose de Jong van Port of Amsterdam. ‘Gezien de urgentie zijn ze al wel begonnen met de bouw. Alle voorwaarden worden op dit moment beoordeeld door ons en andere instanties zoals de Omgevingsdienst. Daarnaast staan wij in contact met de omliggende bedrijven die hier mogelijk hinder van gaan ondervinden om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Hierna wordt bepaald of deze locatie door zal gaan.’ Het gaat om een tijdelijk depot waar Waternet en Port of Amsterdam maximaal een jaar slib willen opslaan.

Maximumcapaciteit

Tot september wordt het slib naar Terneuzen gebracht. Waternet is geen voorstander van opslag, maar zegt dat het niet anders kan. ‘Water zuiveren blijft onze prioriteit en daarbij wordt dit slib geproduceerd’, zegt een woordvoerder van Waternet tegen ANP. Als het niet verbrand kan worden, dan moet het worden opgeslagen. Dat kost ons veel geld, maar is nu noodzakelijk.’ Het slib kan niet ergens anders worden verwerkt, zegt de woordvoerder. ‘Alle verwerkingsbedrijven in Nederland zitten aan hun maximumcapaciteit en kunnen ons dus niet helpen’, stelt de woordvoerder.

Zuiveringsslib blijft over nadat het rioolwater is gezuiverd. Dat wordt dan bij het AEB gedroogd en verbrand.