Het is voor het eerst dat de misdaad in de Zeeuwse havens uitgebreid onderzocht wordt. Het initiatief komt van de zogenoemde Taskforce Zeeland West-Brabant, waarin douane, marechaussee, politie, justitie en de Zeeuwse gemeenten samenwerken.

Zuid-Amerikaanse drugshandelaren verstoppen hun cocaïne bij voorkeur in tropisch fruit dat naar Europa wordt verscheept. Zeeland vormt daarom met zijn exclusieve fruitterminals een belangrijke spil in de drugssmokkel naar Europa.

Om de concurrentie met de havens van Rotterdam en Antwerpen beter aan te kunnen gaan, besloot Vlissingen zich in de jaren negentig specifiek op de import van dit soort fruit te richten. In heel Nederland worden jaarlijks bijna driehonderd miljoen dozen bananen ingevoerd. Het overgrote deel komt aan in Vlissingen. Toch zijn de Zeeuwse havens, anders dan bijvoorbeeld de Rotterdamse haven of Schiphol, nauwelijks toegerust om de smokkel van drugs tegen te gaan. Op papier telt het havengebied slechts zes politiefunctionarissen.

Waarschuwen

De burgemeesters van Vlissingen, Goes, Middelburg, Terneuzen, Borssele en Noord-Beveland waarschuwen al jaren dat er te weinig ogen en oren zijn in de havens. TNO zal nu de problemen in kaart brengen. De hele haven wordt doorgelicht.

‘Doel is dat TNO ons gaat helpen om toe te werken naar een zo’n veilig mogelijke haven’, laat woordvoerster Elke Kool van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant weten. ‘Aan de hand van dit wetenschappelijke onderzoek wordt een sterkte-zwakte-analyse gemaakt van de haven en worden aanbevelingen geformuleerd.’

In 2017 werd besloten een officier van justitie, Marco van Leeuwen, te benoemen die zich op de bestrijding van drugssmokkel ging richten. De afgelopen jaren is er volgens Van Leeuwen al veel verbeterd, zegt hij in een interview met Nieuwsblad Transport: ‘Als het om ondermijnende criminaliteit gaat, is het bewustzijn bij de gemeenten en de provincies, bij de ambtenaren en alle partijen die werkzaam zijn in de havens, toegenomen. Signalen worden ook veel breder gedeeld om te zien wie daar op de beste manier op kan reageren. Die samenwerking is de afgelopen paar jaar als een speer gegaan.’

Bezetting

Van Leeuwen geeft echter toe dat de bezetting van opsporingsdiensten – politie, douane, marechaussee en justitie – nog steeds niet in gelijke pas loopt met andere havens. ‘Als je kijkt naar wat er hier binnenkomt, dan springt Zeeland er inderdaad niet gunstig uit, zeker na de fusie vorig jaar met de Gentse haven. Dit gebied strekt zich uit van Moerdijk, Vlissingen, Borssele, Sluiskil, en loopt via Terneuzen nu helemaal door tot Gent. Internationaal is er veel werk aan de winkel, want we moeten ons ook richten op Antwerpen. Alles wat via de Westerschelde naar Antwerpen gaat, passeert eerst Zeeuws grondgebied. Veel signalen die wij krijgen van de douane, politie of marechaussee hebben betrekking op criminele praktijken in de Antwerpse haven. Dan kun je je afvragen of de capaciteit afdoende is.’