De roll-on/roll-off-overslag nam toe met 5%, tot een volume van ruim 8,4 miljoen ton. Dit is echter een vertekend beeld, want in de aanloop naar de eerste Brexit-datum van 29 maart werd het Verenigd Koninkrijk anticipatief bevoorraad. Daardoor steeg het maandvolume van maart met wel 17,2%. In het tweede kwartaal vertoonden de UK-grafieken een – verwachte – dalende trend (-6,8% in mei en -12,3% in juni).

De ro/ro-diensten naar Zuid-Europa ondervonden wel een sterke toename, door nieuwe diensten en schaalvergroting. Zeebrugge behandelde tijdens het eerste semester 1.527.872 nieuwe wagens, in vergelijking met het recordjaar een stijging met 4,9%.

Containers

Het containervervoer daalde met 2,2% tot 7,5 miljoen ton. In juni steeg het wel opmerkelijk (+9,5%), dankzij de nieuwe containerdiensten en containerfeederlijnen. Er heerst dan ook optimisme voor verdere groei in de tweede jaarhelft.

In de eerste helft van vorig jaar liepen er slechts 24 tankschepen aan op de lng-terminal. Dit jaar waren dat er 54, vooral uit Qatar en Rusland. Ze krikten het volume vloeibare bulk op tot 4,3 miljoen ton. Ook de rest van het jaar kondigt zich positief aan. Vaste bulk en stukgoed zakten wel terug, met respectievelijk 5% en 10,3%.