Asmae Hajjari van FNV Havens spreekt van ‘een mooi resultaat’. De lonen gaan dit jaar structureel met 3% omhoog, volgend jaar met 2,5% en de drie jaar daarna steeds met 1,5%. Daar komt de automatische prijscompensatie nog bij. De oorspronkelijke eis van de actievoerders was 4 x 4% voor de komende vier jaar.

Meer uren

Volgens de bonden zijn de werknemers in 2014 meer uren gaan werken, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover stond. ‘Deze nieuwe cao doet voor een belangrijk deel recht aan die inzet’, aldus Hajjari. Ook Jos Hilberding van de zeevarendenbond Nautilus International vindt dat het resultaat laat zien dat de stakingsacties zin hebben gehad.

De leden moeten zich nog over het onderhandelingsresultaat uitspreken.