Dat is de uitkomst van een beslissende overlegronde tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam dinsdagavond. De nieuwe verbinding komt tussen de Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug te liggen, maar het precieze tracé moet nog worden vastgesteld.

Half miljard

Tot nu toe is een kleine 400 miljoen euro voor het project toegezegd door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en de Metropoolregio. De kosten van een brug bedragen zeker een half miljard euro, een tunnel is minstens twee keer zo duur. Zo kost de nieuwe Blankenburgverbinding, via een tunnel, aan de westkant van de Maasstad ongeveer 1,2 miljard euro. Voor het aanpakken van de ‘Algeracorridor’ is naar schatting negentig miljoen euro nodig. Partijen hebben daarvan tot nu toe zestig miljoen toegezegd.

De keus voor de meest westelijke van de twee varianten die op tafel lagen, is een overwinning voor de gemeente Rotterdam. De verbinding speelt een cruciale rol in het Feyenoord City-project, dat de ontwikkeling van een groot gebied rondom het nieuwe stadion een nieuwe impuls moet geven. Dat is een privaat project, waarvan de kosten op anderhalf miljard euro worden geschat.

Gemiste kans

De logistieke sector wilde juist de westelijke variant, een oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk, omdat die een oplossing kan bieden voor de hardnekkige files bij de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug. Algemeen directeur Machiel van der Kuijl van Evofenedex spreekt daarom van ‘een gemiste kans voor de regio’. De organisatie is wel blij dat ‘het drukste wegvak van Nederland eindelijk wordt aangepakt’, maar stelt dat de regio ‘niet de bereikbaarheidsimpuls krijgt die deze nodig heeft’.

De keus tussen een brug en een tunnel moet nog worden gemaakt. Het Rotterdamse OV-bedrijf RET voert echter een intensieve lobby voor een nieuwe metroverbinding op dezelfde route en stuurt daarmee aan op een tunnelvariant. Wethouder Judith Bokhove (Groen Links, Mobiliteit) ziet een nieuwe metrolijn als voorwaarde voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding.

Zeven verbindingen

Het onderzoek naar het precieze tracé en de vraag of er brug of een tunnel moet komen, zal volgens Bokhove zeker twee jaar in beslag nemen. Daarin wordt ook gekeken naar mogelijke opwaardering van de A16 via de Van Brienenoordbrug. Zij bestrijdt dat met de keus voor de Feijenoord-variant vooral het stadsbelang is gediend omdat de doorstroming via de A16 sterk verbetert.

De regio Rotterdam telt tot nu toe vijf noord-zuid-verbindingen over of onder de Nieuwe Maas. Van oost naar west: de Van Brienenoordbrug, de vernieuwde Willemsbrug, de Erasmusbrug, de Maastunnel en de Beneluxtunnel. Met de bouw van de Maasdeltatunnel (voorheen Blankenburgtunnel) en de oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord komt dat aantal op zeven.