Volgens Havenbedrijf Antwerpen groeide de containeroverslag in de eerste helft van het jaar met bijna 5% tot 5,8 miljoen teu. Zowel in april als in mei werd voor het eerst meer dan een miljoen teu binnen een maand verwerkt. Volgens de havenbeheerder groeide de doorvoer van containers op alle vaargebieden met uitzondering van Zuid-Amerika. De doorvoer van containers van en naar het Verre Oosten groeide zelfs met bijna 12%.

Het tweede kwartaal compenseert daarmee de teruggang in het eerste kwartaal. Toen daalde de totale overslag met 3% tot 56,7 miljoen ton. Het Havenbedrijf sprak toen van een normalisering van de situatie na de recordcijfers van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Droge bulk

Een andere sector die het goed deed was de droge-bulkoverslag. Die wist een verlies van bijna 9% in het eerste kwartaal om te zetten in een bijna even grote groei aan het eind van het tweede kwartaal. Dat was vooral te danken aan een verviervoudiging van de kolenoverslag. Dat is opmerkelijk omdat België geen kolencentrales meer heeft en de kolenoverslag de afgelopen jaren is afgebouwd.

De overslag van schroot steeg eveneens fors, met 10%. Maar de andere droge massagoederen lieten forse dalingen zien. Zo werd er een kwart minder erts aangevoerd, 8% minder meststoffen en 6,5% minder zand en grind.

Vloeibare bulk

De overslag van vloeibare bulk daalde daarentegen met ruim 6% tot 38,4 miljoen ton. De overslag van olieproducten was 11% lager, die van chemicaliën ruim 5% hoger en die van ruwe olie 3% hoger.

Breakbulk

De breakbulksector zag de overslag met bijna 2% dalen. De overslag van conventioneel stukgoed was 3% lager dan in de eerste helft van vorig jaar.