Als Triëst het eindpunt is van de Nieuwe Zijderoute naar het westen, dan moet Hongarije de toegangspoort worden tot de Centraal- en Oost-Europese markt, aldus de minister. De Hongaren willen voor zestig tot honderd miljoen investeren door onder andere 32 hectare grond aan te kopen voor een haven met daarbij een logistiek centrum.

De verwachting is dat deze maand al een contract wordt ondertekend voor de aankoop van de grond. De president van de autonome regio Friuli-Venezia Giulia, waar Triëst onderdeel van uitmaakt, heeft zijn medewerking al toegezegd.

Verbindingen

Niet alleen wordt geïnvesteerd in deze nieuwe haven zelf, het plan is ook dat geïnvesteerd wordt in de infrastructuur er naar toe. Vooral de  spoor- en wegverbindingen tussen Hongarije en dit nieuwe logistieke centrum in Triëst moeten verbeteren. Concrete plannen daarover zijn nog niet bekend, maar de doelstelling is dat de Hongaarse transporteurs binnen 24 uur deze haven kunnen bereiken.

Dit om te zorgen dat goederen van- en voor de Hongaarse markt snel aan- en afgevoerd kunnen worden via deze haven. In de toekomst kan deze haven dus zeker concurrerend zijn voor de Nederlandse en Belgische Noordzee-havens, omdat dit een aanzienlijk snellere en kortere verbinding zal worden voor Hongarije.