Hij constateert dat het al sinds 2013 niet is gelukt om een groot internationaal bedrijf naar Rotterdam te halen en dat het ook maar mondjesmaat lukt om kleine bedrijven uit het buitenland warm te krijgen voor de Maasstad. Gemiddeld zijn dat er ongeveer dertig per jaar, nog geen kwart van de ongeveer 140 die jaarlijks in Amsterdam neerstrijken.

Zeer teleurstellend

Hofstra: ‘Dat is een veel te groot verschil en zeer teleurstellend voor een stad die eigenlijk een geweldig vestigingsklimaat heeft’. Als oorzaak ziet hij de versnipperde aanpak van de Rotterdamse werving. Die is verdeeld over zeker drie organisaties; Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam en het Regionale Ontwikkelingsbedrijf Innovation Quarter. Die drie werken volgens hem te weinig samen en zitten elkaar soms zelfs in de weg omdat ze op dezelfde klant jagen.

Daarnaast besteedt het door de gemeente betaalde Rotterdam Partners volgens Hofstra te weinig geld aan bedrijvenwerving. Van de 7,5 miljoen euro subsidie die het stadspromotie-bureau jaarlijks ontvangt, gaat daar slechts 7,5 ton naar toe en de rest naar city marketing. Hij wijst erop dat het Amsterdamse budget voor acquisitie en promotie met zestien miljoen euro ruim twee keer zo groot is.

Potentieel

Volgens hem zou Rotterdam gezien het economisch potentieel van de haven en de stad veel beter moeten kunnen scoren. Hofstra vindt dat de bestaande drie partijen beter met elkaar zouden moeten samenwerken en duidelijke keuzes moeten maken over het soort bedrijven waar ze zich op richten. Daarvoor is het nodig om een ‘integrale strategie’ te ontwikkelen.