Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de ‘uitwerkingsfase’, die 2 à 3 jaar in beslag zal nemen. Naast de verdere uitwerking van de plannen komt dit neer op het verkrijgen van de nodige vergunningen. Dit gebeurt in overleg met de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend moeten worden en met andere omwonenden.

Nieuwe groei

In totaal investeert Vlaanderen ongeveer 1 miljard euro in de nieuwe sluis, waarover al ruim vijftien jaar wordt gesproken. De Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de noden van de scheepvaart. De achterhaven is nu volledig aangewezen op de Vandammesluis uit 1984. Die komt ook op leeftijd en moet regelmatig worden stilgelegd worden voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en arbeidsplaatsen.

Ze krijgt een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter. Dat is voldoende om de volgende generatie ‘car carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.