Maanden van voorbereiding waren eraan vooraf gegaan, toen de Noordzee- en Europaterminal van PSA de poort maandag 3 juni voor het eerst ‘s nachts open hielden. En zo ongeveer alle partijen uit de Scheldehaven waren erbij betrokken: Havenbedrijf Antwerpen, ondernemers­platform Alfaport Voka, natuurlijk de terminals en de transporteurs zelf, maar ook expediteurs, verladers en beroepsverenigingen.

File vermijden

De gedachte was dat de transporteurs de containers tijdens de stille nachtelijke uren zouden kunnen aan- en afvoeren en zo de congestie overdag zouden kunnen vermijden. Geen gek idee want waarschijnlijk neemt de ellende de komende jaren alleen maar toe.

Een paar maanden geleden ging de eerste schop de grond in voor de aanleg van de Oosterweel-verbinding, de grootscheepse uitbreiding van de Antwerpse Ring. Dat project zal jarenlang voor extra overlast gaan zorgen.

Prijskaartje

Er hing wel een, bescheiden, prijskaartje aan de nachtopening. Per ‘uithaling’ moest 2,34 euro worden afgetikt. De transportfederaties Febetra en UPTR vlogen direct in de gordijnen. Hun bezwaar gold niet zozeer de hoogte van het tarief, maar vooral dat er voortaan ook overdag betaald moest worden om een container op te pikken of af te zetten.

Op die manier draaiden de transporteurs op voor de extra kosten die PSA moest maken om de poort ‘s nachts open te houden. UPTR repte over ‘misbruik van een machtspositie’ en dreigde met procedures.

Geschrokken door de heftige protesten van de transporteurs besloot PSA al na tien nachten om er maar mee te stoppen. Het bedrijf betreurt die stap wel en hoopt er via gesprekken met de vervoerders alsnog uit te komen. Rest de vraag waarom de bezwaren vanuit de transportsector tijdens de maandenlange voorbesprekingen niet aan de orde zijn gekomen.