Vooral in de Rotterdamse haven had Verroen grote invloed. Hij gold als de architect van de sociale akkoorden van de jaren negentig in de havens. Kernpunt daarin was het vermijden van gedwongen ontslagen bij de stuwadoorsbedrijven, die door containerisatie jarenlang kampten met enorme personeelsoverschotten.

Duizenden havenwerkers maakten gebruik van de vervroegd vertrekregelingen, die grotendeels met pensioen- en WW-gelden werden gefinancierd. Werkgevers hadden zowel respect als angst voor Verroen, die doorging voor een uiterst bedreven en intelligent onderhandelaar.

Ongeveer twee jaar geleden kwam hij in opspraak door een uitzending van het TV-misdaadprogramma van Peter R. de Vries, waarin hij onder meer van corruptie werd beschuldigd. De beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar Verroen is die klap nooit meer te boven gekomen.