Aanleiding voor de vragen zijn de recente uitlatingen van de Amsterdamse havenwethouder Udo Kock (D66) voor een nieuwe gemeentevisie op de haven, waarbij de woningbouwplannen van de hoofdstad ‘leidend zijn’.

Furieus

De Amsterdamse ondernemersvereniging Oram reageerde in Nieuwsblad Transport furieus op die uitspraken en zei dat de Amsterdamse bestuurder de verzelfstandiging van het havenbedrijf wil terugdraaien en het vrije ondernemersklimaat in Nederland aantast.

De VVD-kamerleden Remco Dijkstra en Daniel Koerhuis vragen zich in de brief aan de verantwoordelijke ministers af of met Amsterdam als enige aandeelhouder van het havenbedrijf ‘het nationaal belang’ van de haven nog wel  ‘is gewaarborgd’.

Tevens zetten zij vraagtekens bij de rol van het Rijk als co-financier in infrastructuur rondom de hoofdstad als het beleid van Amsterdam ‘conflicteert’ met het Rijksbelang. ‘Is een pas op de plaats te overwegen, zolang er discussies lopen en er tegengestelde belangen zijn?’, aldus de vragenstellers.

Investeringen

De VVD en PVV willen ook een standpunt van de ministers over de zorgen van het bedrijfsleven en  buitenlandse aandeelhouders, ‘die zich inmiddels zijn gaan afvragen in hoeverre nieuwe investeringen in hun bedrijf in Amsterdam nog rendabel of zeker zijn’.

Lees ook: