Chief operational officer Ronald Paul noemt het besluit ‘fnuikend voor het vestigingsklimaat in de Rotterdamse haven en de voortgang van de energietransitie’. Hij zegt dat het verbod onzekerheid veroorzaakt bij potentiële klanten en dat er snel een alternatief moet komen, dat rekening houdt met de belangen van de Nederlandse havens en de industrie.

Stallen

Het PAS is opgesteld door het ministerie van Landbouw, provincies, natuurorganisaties en agrariërs en heeft tot doel de uitstoot terug te dringen van stikstofoxiden, die schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden.

De overheid gebruikte het programma om boeren milieuvergunningen te verlenen, waarbij verwachte vermindering van de stikstofuitstoot op voorhand werd ingeboekt. Daardoor konden bijvoorbeeld grotere varkensstallen worden gebouwd dan op grond van de huidige situatie zou zijn toegestaan.

Uitspraak

De Raad van State heeft daar nu een streep doorgezet. Tegen de uitspraak van het hoogste bestuurscollege is geen beroep mogelijk. Daar lopen nog een kleine 200 zaken over het PAS, waaronder allerlei bestemmingsplannen met nieuwe wegen en bedrijventerreinen.