De onderzoekers vinden dat alle betrokken partijen beter met elkaar dienen samen te werken en technische systemen bij de havendienst en bedrijven moeten worden aangepast. Om corruptie van havenmedewerkers tegen te gaan, zouden bijvoorbeeld biometrische toegangspassen gekoppeld kunnen worden aan werkroosters en moet digitale informatie over de afhandeling van containers minder breed toegankelijk worden.

Logistieke bedrijven

Tegelijk constateert de universiteit dat een strengere controle van containers ertoe leidt dat smokkelaars hun drugs op zee dumpen, waarna duikers van de bendes het ophalen. De criminele netwerken worden in het rapport vergeleken met logistieke bedrijven, met speciale functies en afdelingen voor beveiliging en transport.

Het rapport onderscheidt onder meer twee kwetsbaarheden in de Rotterdamse haven: de toegang tot haventerreinen en de toegang tot informatie. Diverse personen met vaste en tijdelijke aanstellingen beschikken over een toegangspas en hebben daarmee ook toegang tot diverse haventerreinen, in het bijzonder tot containerterminals.

‘De complexiteit van het logistieke proces, met verschillende deeltaken voor diverse beroepsgroepen, betekent in de praktijk dat allerhande publieke en private partijen de beschikking hebben over essentiële informatie om de invoer van verdovende middelen mogelijk te maken. Het  gaat daarbij in het bijzonder om de informatie over locaties van containers, maar ook over kennis van processen in de haven en toezichtsystemen’, schrijven de onderzoekers.

Fruitsector

Vooral de fruitsector wordt gezien als een risicofactor, vanwege de (bederfelijke) aard van het geïmporteerde product en de daarmee gepaard gaande economische belangen van een snelle afhandeling en doorstroom. Ook de transportsector kwam naar voren als kwetsbaar, vanwege de fysieke nabijheid en de vele reguliere onderlinge contacten tussen vertegenwoordigers van rederijen en op- en overslagbedrijven. Maar ook vanwege het feit dat er relatief weinig zicht is op de verschillende vervoersvormen naar het achterland.

‘Daarnaast gaat er van de grote concurrentiedruk in de transportsector een kwetsbaarheid uit, in het bijzonder door de verleiding van het grote geld dat door criminele samenwerkingsverbanden in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook de flexibele inzet van (tijdelijke) uitzendkrachten vergroot de kwetsbaarheid voor criminaliteit, in het bijzonder wanneer zij eveneens toegang hebben tot haventerreinen en belangrijke informatie’, stelt de universiteit in het rapport.

Medewerkers screenen

Een andere aanbeveling die de onderzoekers doen is aanscherping van het personeelsbeleid, waarbij ook ‘zittende’ medewerkers worden gescreend. Bedrijven zouden informatie over het wegsturen van ‘foute’ medewerkers met elkaar moeten delen. zodat zij niet elders in de haven aan de slag kunnen.

Jaarlijks verwerkt Rotterdam 7,5 miljoen containers, waarvan er 40.000 met een röntgenscanner worden bekeken en er 6500 echt worden opengemaakt.