Vanaf 2022 moet de fabriek, geraamde bouwkosten 250 miljoen euro, jaarlijks 100.000 ton aan groene vliegtuigbrandstof opleveren. Het gros (75.000 ton) van die productie gaat rechtstreeks voor tien jaar naar de KLM, dat zegt daarmee 2% van de jaarlijkse brandstofconsumptie te kunnen afdekken. Het gaat daarbij om zo’n duizend intercontinentale vluchten per jaar van Schiphol naar Rio de Janeiro en terug. Nu ligt het percentage tussen de o,0% en 0,1% en moet de KLM de biokerosine per schip laten aanvoeren uit de VS.

Investering

SkyNRG, dat voor een kwart in handen is van de KLM, werkt voor de kerosinefabriek nauw samen met energieleverancier SHV Energy, luchthavenbedrijf Schiphol en Groningen Seaports. SHV, KLM en Schiphol tekenen ook voor de initiële investering van 10 miljoen euro in een bouwstudie.

De fabriek produceert biokerosine op basis van plantaardige restoliën zoals frituurvet. Die worden met groene waterstof verwerkt tot synthetische kerosine. De groene brandstof moet volgens SkyNRG voor een CO2-reductie van 85% zorgen vergeleken met de gangbare kerosine en moet aanzienlijk minder fijnstofuitstoot (-90%) opleveren. Bij het productieproces ontstaat propaan als restproduct, dat wordt afgenomen door SHV Energy.

Waterstofhub

De kerosinefabriek past volgens Groningen Seaports in de strategie om van Delfzijl de waterstofhub van Europa te maken. Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. ‘De komst van SkyNRG versterkt onder meer onze positie als waterstofhub en energieregio in Europa.’ Bovendien verwacht het havenbedrijf een substantiële groei van logistieke bewegingen, aldus haar directeur Cas König.