Daardoor nam de containerafhandeling met ruim 6% toe tot 2,3 miljoen teu. De alliantie verbindt de Hanzestad sinds begin dit jaar met vier nieuwe wekelijkse diensten met een reeks havens in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met ongeveer veertien miljoen ton lading op jaarbasis is de VS nu de tweede markt voor Hamburg, na China met 21 miljoen ton.

Feederverkeer

De overslag van containers met de VS als herkomst of bestemming verviervoudigde tot 121.000 teu. Door de komst van de nieuwe diensten kreeg ook het feederverkeer en het achterlandvervoer van containers een stevige impuls. Die lieten gezamenlijk een groei zien van 8% tot 1,45 miljoen teu. De totale overslag van de ‘Universalhaven’ steeg met 6% tot 34,6 miljoen ton. De stukgoedoverslag nam met ruim 5% toe tot 23,9 miljoen ton, die van massagoed met 7,5% tot 10,7 miljoen ton.

De tweehoofdige directie van Port of Hamburg Marketing, Ingo Egloff en Axel Mattern, ziet er een bevestiging van ‘de uitstekende positie van Hamburg als hub haven’. Zij gaan ervan uit dat de groei verder zal doorzetten als de vaargeul in de Elbe is uitgediept. Dat project gaat binnenkort van start en is goed voor een meter extra vaardiepte. Daardoor kunnen schepen ongeveer 18.000 ton lading extra van en naar de 120 kilometer landinwaarts gelegen haven meenemen.