Dat blijkt uit gegevens van het onderzoeksbureau CE Delft (CED), dat in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds de gevolgen van sluiting van de centrales in 2020 op een rijtje heeft gezet. Op basis van dat onderzoek brachten de drie organisaties dinsdag naar buiten dat die operatie ‘haalbaar en betaalbaar’ is en een huishouden per saldo ongeveer vijftien euro per jaar gaat kosten.

Gevolgen CO2-uitstoot

De onderzoekers hebben alleen gekeken naar de gevolgen voor de CO2-uitstoot en financiële gevolgen voor de drie exploitanten, de schatkist en de Nederlandse huishoudens. Wat de gevolgen zijn voor de transportsector, is niet in het onderzoek meegenomen. Op vraag van NT geeft het bureau wel een overzicht van de hoeveelheden kolen en biomassa die in het simulatiemodel zijn gebruikt om de CO2-reductie te berekenen.

Daaruit blijkt er jaarlijks ruim drie miljoen ton steenkool wordt aangevoerd naar de Eemshavencentrale, die de grootste enkelvoudige bron is van CO2-uitstoot in Nederland. Voor de Centrale Rotterdam van Engie en de Maasvlaktecentrale van Uniper zijn die hoeveelheden respectievelijk 1,2 en 1,9 miljoen ton per jaar. Daar komt per centrale jaarlijks 800.000 ton bijgestookte biomassa bij.

Overslagterminal

Omdat de centrales alle drie in havengebieden staan, kunnen ze direct vanaf de overslagterminal gevoed worden, waardoor sluiting in principe geen gevolgen heeft voor de binnenvaart of voor andere havens. Wel levert het de betrokken havens een aanzienlijke kostenpost op in de vorm van gemiste havengelden. Daarnaast lijden de overslagbedrijven omzetverlies.

Vakbond FNV Havens, die zich al sinds 2016 sterk maakt voor een de oprichting van een ‘kolenfonds’, vindt het CED-rapport ‘te kort door de bocht’, omdat het geen rekening is gehouden met de gevolgen voor werknemers in de ‘kolenketen’. Dat zijn er volgens de bond in heel Nederland zo’n 2.800, waarvan een groot deel overtollig wordt als alle Nederlandse kolencentrales dicht gaan.

Te lage werknemersaantallen

Volgens FNV-bestuurder Cees Bos gaat CE Delft uit van te lage werknemersaantallen en wordt eventuele compensatie voor getroffen medewerkers ten onrechte niet meegerekend. ‘De zorgplicht voor werknemers hoort erbij. Dit advies gaat alleen over twee miljard compensatie voor buitenlandse eigenaren. Als de belangen van onze leden in de kolensector niet worden veiliggesteld, zullen onvermijdelijk acties volgen.’