Dat stellen Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds op basis van een studie van onderzoeksbureau CE Delft. De drie organisaties gaven CE Delft de opdracht de consequenties te onderzoeken van sluiting begin volgend jaar van de Eemshavencentrale van RWE, de Maasvlaktecentrale van Uniper en de Centrale Rotterdam van Engie, eveneens op de Maasvlakte.

Urgenda-klimaatzaak

Eerder besloot het kabinet al dat de Amsterdamse Hemwegcentrale van Nuon uiterlijk in 2024 dicht moet. De regering nam dat besluit na het vonnis dat werd uitgesproken in de Urgenda-klimaatzaak. Daarin werd bepaald dat Nederland zich moet houden aan afspraken uit het verleden dat de CO2-uitstoot volgend jaar al met een kwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990.

De onderzoekers hebben alleen gekeken naar de gevolgen voor de CO2-uitstoot en financiële gevolgen voor de drie exploitanten, de schatkist en de Nederlandse huishoudens. Wat de gevolgen zijn voor de transportsector, is niet in het onderzoek meegenomen. Zeker is dat de havenbeheerders, Havenbedrijf Rotterdam en Groningen Seaports, rekening moeten houden met een derving van de inkomsten uit het havengeld, als de aanvoer van miljoenen tonnen steenkool en biomassa zou wegvallen.

Uitstoot

Met de sluiting van de drie centrales kan Nederland aan het vonnis voldoen, zo stellen de organisaties. Als alternatief kunnen gascentrales, die nu niet in werking zijn, ingezet worden. Deze stoten ook broeikasgassen uit, maar de helft minder dan de kolencentrales. Per saldo vermindert de uitstoot met negen miljoen ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van bijna 2,7 miljoen benzineauto’s.

Sluiting in 2020 betekent voor de drie exploitanten volgens het rapport een totale netto inkomstenderving van twee miljard euro in tien jaar. Daar staat tegenover dat het Rijk jaarlijks 1,2 miljard euro bespaart uit het zogenoemde SDE+budget op de subsidiëring van bijstook van biomassa.

Alternatieven

De drie opdrachtgevers noemen de operatie ‘betaalbaar’. Compensatie van de drie stroomproducenten zou een huishouden volgens het onderzoek per saldo zo’n vijftien euro per jaar gaan kosten. Alternatieven om CO2 te besparen, zoals investeringen in biomassa of windenergie, vallen volgens de onderzoekers duurder uit.