In de praktijk zal dit gebeuren door het bundelen van versnipperde vrachtvolumes met dezelfde bestemming. Daarbij worden ook vrachten van concurrerende bedrijven gebundeld. Dit moet het voor transporteurs interessanter maken een vloot vrachtwagens in te ruilen voor een binnenschip of een goederentrein. Vlaanderen en de havenbesturen dragen elk 50% van de kosten.

Containertransport

Nu verloopt het meeste containertransport tussen de havens en het hinterland met vrachtwagens. De vrachtvolumes zijn vaak te versnipperd om alternatieven zoals de binnenvaart of het goederenspoor concurrentieel te maken.

‘Een enkele vracht volstaat doorgaans niet om een volledig binnenschip of een hele goederentrein te vullen’, zegt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). ‘Daardoor grijpen transporteurs naar de vrachtwagen. Met als gevolg nog meer drukte op de verzadigde wegen.’

De bedoeling is om 5% van het havengerelateerd vrachtvervoer van de weg naar het spoor te brengen, door al het internationaal vervoer vertrekkend of aankomend in een Vlaamse haven te concentreren op één punt.