Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam donderdagochtend bekendgemaakt. In een toelichting zegt topman Allard Castelein dat 2019 ‘uitstekend’ is begonnen met een overslagvolumerecord in het eerste kwartaal. Volgens hem heeft Rotterdam zijn knooppuntpositie in de opslag en doorvoer van containers en LNG wederom versterkt. Niettemin houdt hij vast aan de eerdere groeiprognose van een ‘lichte’ groei voor het hele jaar.

Spectaculair

Net als vorig jaar groeide de overslag van LNG spectaculair, deze keer met ruim 140% tot 1,8 miljoen ton. Daar stond echter een forse daling van de export van stookolie van Rusland via Rotterdam naar Azië tegenover, waardoor de totale overslag van minerale olieproducten ruim 7% lager uitkwam. In totaal groeide de sector nat massagoed met bijna 5% tot 58,5 miljoen ton.

De aanvoer van ruwe olie, die al jaren rond de honderd miljoen ton per jaar schommelt, liet een opmerkelijke groei zien van meer dan 10% tot ruim 28 miljoen ton. Volgens de havenbeheerder zijn de Rotterdamse raffinaderijen veel meer Amerikaanse olie gaan importeren. Die is relatief goedkoop en levert dus hogere marges op.

Droge bulk

De kolenoverslag, die vorig jaar al aan revival begon, steeg in het eerste kwartaal met maar liefst 15,7% tot 7,5 miljoen ton. Volgens het Havenbedrijf kom dat vooral doordat kolenimporteurs van de lage prijzen profiteerden en hun voorraden aanvulden. De overslag van ijzererts en schroot daalde juist fors (18%), doordat de Duitse staalproductie met een krimp van 5% op een laag pitje stond.

De overslag van agrarische bulk, waaronder veel grondstoffen voor veevoer, bleef met 2,6 miljoen ton vrijwel gelijk. Bij het overige droge massagoed, onder meer fosfaten, was er evenwel een sterke groei van bijna 40% tot tot 3,3 miljoen ton. Alles bij elkaar steeg de overslag van droog massagoed met bijna 4% tot 19,4 miljoen ton.

Feedervervoer

Volgens het Havenbedrijf is de groei in de containeroverslag vooral te danken aan de stijging van doorvoerlading uit Azië via Rotterdam naar andere Europese bestemmingen. De drie grote lijnvaartallianties (2M, The Alliance, Ocean Alliance) bedelen steeds meer lading toe aan de Nederlandse haven. Daardoor steeg het feedervervoer sterk, met 15% tot 7,3 miljoen ton.

Shortsea

Daar stond echter een forse daling tegenover van het intra-Europese shortseavervoer met een kleine 8% tot 6,9 miljoen ton. Boosdoeners zijn de ingezakte handel met met Rusland en, in januari en februari, met het Verenigd Koninkrijk. De gegroeide onbalans tussen de Aziatische en Europese export zorgde ervoor dat er veel ‘empties’ werden geladen, waardoor de groei in teu’s fors hoger ligt dan die in tonnen (5,9%).

Breakbulk

De totale overslag van het marktsegment breakbulklading (ro/ro en overig stukgoed) steeg ruim 9% tot 7,9 miljoen ton. Het ro/ro-verkeer steeg met bijna 11% tot 6,4 miljoen ton. Vooral in maart stegen de volumes sterk door het inslaan van voorraden in verband met een mogelijke harde Brexit. De overslag van overig stukgoed steeg 3% tot anderhalf miljoen ton lading.