Met het geld wil het havenbedrijf de sporen verlengen naar 740 meter. Dit is de Europese maatstaf voor goederentreinen. Opknippen is dan niet langer nodig, waardoor de overslagcapaciteit van containers flink vergroot.

De subsidie komt uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen.

Overbelasting

Deze subsidie komt naast de 7 miljoen euro die de minister en staatssecretaris eind vorig jaar beschikbaar stelden voor optimalisatie van het spoor. Deze middelen worden ingezet om de overbelasting van het spoor in Moerdijk op te heffen.

Bij het huidige emplacement aan de Zuidelijke Randweg gaan ProRail en het havenbedrijf twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Tevens komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangeerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Het voordeel hiervan is dat treinen sneller afgehandeld kunnen worden, processen op het emplacement versnellen en de veiligheid wordt vergroot.

Beide projecten hebben als doel om de groei van multimodale goederenstromen mogelijk te maken en 740 meter lange treinen te faciliteren.