Het gaat om een werknemer van de afdeling Digital & Information Technology, die zijn baan terug eiste omdat hij vond dat hij ten onrechte aan de kant is gezet. Daar maakte de rechter korte metten mee: ‘Terugkeer naar de werkvloer is uitgesloten. Betrokkene heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.’

Valse facturen

Het Havenbedrijf kwam de zaak medio vorig jaar op het spoor door een informatieverzoek van ING. Die wilde weten wat de achtergrond was van in totaal dertien betalingen aan FMS Group van in totaal ruim 4,5 ton. Dat bedrijf zou personeel aan de havenbeheerder hebben verhuurd, maar daar bleek niets van te kloppen. Een extern onderzoeksbureau constateerde dat de facturen waren vervalst en dat FMS geen personeel had geleverd.

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de betrokken werknemer, een contractmanager die al zeventien jaar in dienst was, zich met hand en tand tegen zijn ontslag verzet heeft en aanvankelijk ook niet akkoord wilde gaan met vrijstelling van werkzaamheden met behoud van salaris.

De rechter constateerde niettemin dat hij ‘klakkeloos’ aankoop- en betalingsverzoeken had goedgekeurd. Verder bleek hij onder meer twee iPhones op kosten van het Havenbedrijf onder naamsvermelding van ‘div kabels’ besteld te hebben en thuis een grote hoeveelheid Apple-apparatuur te hebben, die eigendom was van het havenbedrijf.

Niet te verwijten

Desondanks bleef de betrokkene van mening dat dat hem niets te verwijten viel en dat er ook geen sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding of een onwerkbare situatie. Hij vond daarom dat het Havenbedrijf hem in zijn oude functie moest herstellen, ook al omdat vrijstelling van werkzaamheden hem in zijn goede naam aantastte. De rechter was dat om verschillende redenen niet met hem eens, onder meer omdat zijn terugkeer het door het Havenbedrijf in gang gezette proces om herhaling te voorkomen, zou doorkruisen.

Havenbedrijf Rotterdam wil alleen bevestigen dat er onderzoek is gedaan naar financiële onregelmatigheden en dat daarbij enkele medewerkers waren betrokken. Een van hen is op staande voet ontslagen en de anderen zijn ‘niet meer werkzaam’ bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf zegt daarmee passende maatregelen te hebben genomen en dat een juridische procedure is gestart om het geld terug te krijgen.