Gedeputeerde Adri Bom–Lemstra licht toe: ‘Netwerken als SmartPort helpen bij de aanpak van grote maatschappelijke vragen die op ons afkomen. Energietransitie, circulaire economie. In de haven liggen kansen om het verschil te maken. Samenwerken en kennisdelen zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Dat willen we stimuleren met deze subsidie.’

Doelstelling

De netwerksubsidie, verspreid over vier jaar, moet Smartport helpen met haar doelstelling om de transitie naar de ‘Smartest Port’ in 2050 te versnellen. Vanuit de Roadmaps Smart Logistics, Smart Energy & Industry en Futureproof Port Infrastructure wordt wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd, mede gefinancierd en coalities gevormd. Het doel is om impact te realiseren door vrij deelbare kennis en noodzakelijke beslis-informatie op te leveren voor de bedrijven in de haven van Rotterdam.

‘SmartPort bouwt verder aan een brug tussen kennisinstellingen en het havenbedrijfsleven. De provincie Zuid-Holland is hierin als regionale publieke speler onmisbaar’, aldus Elisabeth van Opstall, managing director SmartPort

SmartPort is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO en Deltares.