In de uitspraak stelt de rechtbank in Den Haag dat de financiële positie van Optas weliswaar sterker is, maar dat de solvabiliteit van Aegon ruimschoots voldoet om aan de verplichtingen jegens de Optas-deelnemers te voldoen. De rechtbank wijst erop dat De Nederlandsche Bank (DNB) de solvabiliteit van pensioenfondsen en -verzekeraars bewaakt en de fusie niet zal goedkeuren als daar twijfel over bestaat.

Groen licht

Volgens een woordvoerder van Aegon heeft DNB inmiddels ‘het groene licht’ gegeven voor de samensmelting. De fusie krijgt naar verwachting binnen enkele maanden zijn beslag.

Aegon is al sinds 2007 de enige aandeelhouder in Optas. Volgens de verzekeraar is het voormalige havenpensioenfonds langzaam aan het ‘uitsterven’, omdat er geen nieuwe polishouders meer bijkomen. Daarom is het voor de bedrijfsvoering efficiënter om de dochter te laten opgaan in het grotere geheel, aldus de verzekeraar.

Omstreden

De overname van Optas door Aegon was omstreden omdat de stichting Optas als verkopende partij de opbrengst van 1,3 miljard euro ging besteden aan subsidies voor kunst en cultuur. Na jarenlange acties troffen havenwerkers en havenwerkgevers een schikking met Optas en Aegon, waarbij enkele honderden miljoenen toch weer naar het fonds terugvloeiden.

Lees ook: