Als voorbeelden noemde hij partijen uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Antwerpen. Volgens hem heeft Nederland een unieke positie voor het opslaan van CO2 in de bodem van de Noordzee door de aanwezigheid van een enorme capaciteit in uitgeproduceerde gasvelden.

Ringleiding in havengebied

De havenbeheerder werkt samen met Gasunie en Energie Beheer Nederland aan Porthos. Dat voorziet in de aanleg van een soort ringleiding in het Rotterdamse havengebied, waarnaar industriële bedrijven CO2 kunnen afvoeren. Die wordt vervolgens naar een leeg gasveld in de Noordzeebodem getransporteerd en opgeslagen. Vijf bedrijven in de Rotterdamse haven hebben zich daar in principe al voor aangemeld.

Het gaat nog wel jaren duren voor de eerste CO2 kan gaan stromen. Castelein noemde 2022/2023 als streefdatum. Vorige week is het voorstel voor de noodzakelijke milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Alleen al die procedure neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. De totale investering in het project gaat richting een half miljard euro.