Het gaat om een van de hoofdpunten uit het Haagse pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet, dat in in november vorig jaar klapte. De landelijke FNV wil de AOW-leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voor tenminste vijf jaar bevriezen.

Volgens de havenbond laat FNV daarbij in communicatie naar leden onderbelicht dat zij ervan uitgaat dat in 2025 de AOW weer verder gaat stijgen. Ook zou in het centrale FNV-standpunt nog steeds sprake zijn van een koppeling tussen langer leven en langer werken.

Terug naar 65

FNV Havens maakt zich er hard voor de AOW-leeftijd op 66 jaar onbeweeglijk vast te zetten, en liever nog op 65 jaar. Volgens de havenbond wordt dit standpunt in de top van FNV niet gewaardeerd. Ook zou het centrale bestuur de vakbondsmensen in de haven proberen te beletten om actie te voeren.

Een woordvoerder van de centrale FNV stelt dat de havenmannen onlangs al een poging deden om de koers over de AOW aan te scherpen, maar dit voorstel werd in het ledenparlement van FNV verworpen.

Normaal hebben FNV-sectoren volgens de woordvoerder de ruimte eigen campagne te voeren. Maar in dit soort landelijk zaken is het laatste woord aan het bestuur in samenspraak met het ledenparlement. ‘Wat betreft de bevriezing: wij denken dat die ten minste vijf jaar zou moeten duren. In de tussentijd moet ruimte worden gemaakt voor goede regelingen in sectoren voor mensen met zwaar werk’, aldus de zegsman.

FNV Havens wil een referendum onder de eigen achterban over deze kwestie.