Dat is een jaar vroeger dan eerder aangekondigd. De kostbare schoonmaakoperatie van het al zes jaar leegstaande terrein kreeg vorig jaar een impuls na bemiddeling van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom. Die wist de betrokken partijen – Rijk, havenbeheerder North Sea Port (NSP) en de provincie – zover te krijgen om de openstaande rekening van 87 miljoen euro te delen.

Puinhoop

Het ziet er nu naar uit dat het totale budget van 129 miljoen euro toereikend is om de puinhoop op te ruimen, die het bedrijf in 2012 achterliet. Na het faillissement bleek het terrein zwaar vervuild te zijn met onder meer fosfor, asbest en nucleair materiaal. Een eerder saneringsprogramma, dat erop gericht was om het terrein in 2016 weer uit te kunnen geven, liep onder meer door ruzie over de verdeling van de kosten vast.

Bovendien bleken de kosten toen veel hoger uit te vallen dan oorspronkelijk geraamd, onder meer doordat de curator had besloten de verwarming van de verwerkingsinstallatie van het fosfor af te schakelen. Daardoor stolde fosforslib in tanks en leidingen, wat de kosten van het verwijderen sterk opjoeg. Inmiddels is er 121 ton fosfor afgevoerd.

Onvoorzien

Van Citters Beheer, het vehikel van NSP die de sanering uitvoert, geeft in de laatste kwartaalrapportage aan dat het beschikbare budget van ‘wellicht voldoende’ zal zijn voor de sanering. Die 129,5 miljoen is inclusief een post ‘onvoorzien’ van achttien miljoen, dus mogelijk blijft er nog iets over.