Over de verdieping van de rivier om de Hamburgse haven toegankelijk te houden voor de modernste generatie van zeer grote containerschepen, is sinds 2002 gedebatteerd en voor de rechter geprocedeerd. Vooral de Duitse milieubeweging heeft zich jarenlang verzet tegen baggerwerken omdat bedreigde dieren- en plantensoorten erdoor definitief zouden uitsterven. Na een reeks verbeteringen in de baggerplannen heeft de milieubeweging nu haar verzet gestaakt.

3 miljoen teu extra

Door de verbreding en verdieping van de Elbe tussen Noordzee en haven kan Hamburg straks zeer grote containerschepen onafhankelijk van het getij ontvangen. Volgens Gunther Bonz, voorzitter van de Hamburgse vereniging van ondernemers, kan de overslag van containers hiermee in potentie jaarlijks met drie miljoen teu toenemen.

De monding van de Elbe wordt zodanig verbreed dat voortaan bij vloed vier grote schepen van 15.000 teu en meer elkaar kunnen passeren. Bonz verwacht dat Hamburg daarmee het aan andere diepzeehavens in Noordwest-Europa verloren marktaandeel kan terugwinnen. Het baggerwerk zal naar schatting 700 à 800 miljoen euro kosten.