Dat blijkt uit juridische stukken over de rechtszaak in handen van Nieuwsblad Transport. Volgens de directeuren en oprichters Dick de Bruin en Martin Versteeg van CWTE, in Amsterdam beter bekend als CWT-Sitos, is sprake van ‘verstoorde verhoudingen’ met eigenaar CWT Commodities, die weer in handen is van het in financiële problemen verkerende Chinese HNA. ‘Daardoor is het voortbestaan van CWTE in acuut gevaar.’

Financiering opzeggen

Volgens de twee directeuren heeft de eigenaar de belangen van CWTE, dat onder meer grote opslag-en distributieloodsen bezit in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, ‘veronachtzaamd’ waardoor de continuïteit van het opslagbedrijf in gevaar is gekomen.

Zij wijzen er verder op dat door de financiële problemen bij HNA er binnen CWTE ‘constant druk’ werd uitgeoefend ‘om leningen versneld af te lossen’ en de Rabobank voornemens is de financiering op te zeggen, waardoor eventueel huisbankier ING zou volgen. HNA zou tevens CWTE begin vorig jaar als ‘non-core’ in de etalage hebben gezet. ‘Het moge duidelijk zijn dat die informatie een grote invloed heeft op de te volgen strategie.’

Management buy-out

Uit de stukken blijkt verder dat voormalige aandeelhouders De Bruin en Versteeg zelf medio vorig jaar geprobeerd hebben om CWTE terug te kopen, voor een bedrag van 32 miljoen euro plus terugbetaling van een lening van 14,4 miljoen euro. Daarmee wilden ze de toekomst van het bedrijf veiligstellen. Deze management buy-out (mbo) werd door de eigenaar in Singapore afgewezen met de mededeling dat het ‘meer dan 50% onder onze verwachting ligt’.

Na deze afwijzing verzuurde de relatie tussen de Nederlandse top en de eigenaar in Singapore zienderogen. Uiteindelijk leidde dat tot het schorsen van de Nederlandse directie wegens ‘conflict of interest’ als bestuurders en mogelijke kopers, aldus CWT Commodities.

Vonnis

De Ondernemingskamer wees in het vonnis alle eisen van de directie af. Zo was geen sprake van dreigende stopzetting van de financiering door ING en had Rabobank dat gedaan met het oog op de geringe omvang van het krediet. Ook kon CWT Commodities ‘redelijkerwijs betwijfelen’ dat de directie persoonlijke belangen bij de mbo ‘voldoende had gescheiden’ van hun verantwoordelijkheden als bestuurders.

De geschorste directie is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer, maar vecht het ontslag wel aan bij de Amsterdamse rechtbank. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de directietaken sinds de jaarwisseling van De Bruin en Versteeg zijn overgenomen door Robert Christiaan Holthausen en Teck Hiong Ow van CWT Commodities.