De bonden roepen hun leden op om die dag alle werkzaamheden in de Belgische havens stop te zetten. Dat meldt het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens.

Onderhandelingen

De onderhandelingen zijn op dit ogenblik vastgelopen. ‘De werkgevers legden eisen rond verregaande flexibiliteit op tafel en waren niet bereid ernstig te onderhandelen over de al fors verstrengde eindeloopbanen, het veel te lage minimumloon en de minieme loonmarge’, melden de bonden.

Er komt een nationale staking in gemeenschappelijk vakbondsfront op woensdag 13 februari. De ABVV-manifestatie voor meer koopkracht, oorspronkelijk gepland op 4 februari, is voorlopig uitgesteld.

Eisen

De eisen van de Belgische vakbonden luiden als volgt:

 • Een betekenisvolle loonsverhoging voor alle werknemers zodat iedereen deelt in de toegenomen welvaart.
 • Hervorm de strakke loonwet.
 • Trek het minimumloon op naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand.
 • Betere jongerenlonen zodanig dat zij een goede start kunnen nemen.
 • Lagere werkdruk en werkbaar werk. Vaste contracten van onbepaalde duur en een beter evenwicht werk-privé.
 • Hogere tussenkomst in abonnementen voor woon-werkverkeer en voor een veralgemening en verhoging van de fietsvergoeding.
 • Een minimumpensioen van 1.500 euro
 • Een pensioen gelijk aan 75% van het gemiddeld verdiende loon
 • Een waardig loopbaaneinde, behoud van de SWT-regelingen, landingsbanen vanaf 55 jaar
 • Trek alle sociale uitkeringen op tot 10% boven de armoedegrens.
 • Gelijk loon voor gelijk werk.
 • Versterking van de openbare diensten en betere werkomstandigheden voor het personeel
 • Betaalbare overheidsdiensten en redelijke facturen voor energie, water, verwarming en andere levensnoodzakelijke diensten.
 • Een meer rechtvaardige fiscaliteit waardoor de belastingdruk verschuift naar de kapitaalkrachtigen en de grote bedrijven.