Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de voor Zeebrugge belangrijke sectoren ro/ro en LNG. De containervolumes bleven gelijk.

Ro/ro

Het roll-on/roll-off volume steeg met 6,4% tot een bijna zestien miljoen ton. Deze stijging is hoofdzakelijk gerealiseerd op het Verenigd Koninkrijk (+5,7%), Ierland (+16,8%) en Spanje (+21,4%), Belangrijke oorzaak hiervan is de nieuwe verbinding van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting op de route van Finnlines op Bilbao. Ook het deepsea ro/ro-verkeer steeg met 10%.

De stopzetting van de dienst op Rosyth (-500.000 ton) werd gecompenseerd door de groei op de dienst op Teesport (+200.000 ton) en Hull (+250.000 ton).

Nieuwe wagens

Net zoals vorig jaar behandelde Zeebrugge 2,8 miljoen nieuwe wagens. Na jaren van opeenvolgende records kende de behandeling van nieuwe wagens geen groei in 2018. Gemeten in teu steeg het containervolume met 5,2%, maar het containertonnage zakte juist met 1,3% tot 15,2 miljoen ton. De nieuwe containerterminal CSP Zeebrugge (Cosco Shipping Ports Zeebrugge) benut momenteel 37% van de beschikbare capaciteit.

De vloeibare bulk kende door de toename van vloeibaar aardgas een sterke stijging (63%) tot een totaal van 6,7 miljoen ton. De LNG-trafiek heeft het een aantal jaren minder goed gedaan in Zeebrugge omwille van een grote vraag naar het gas in Japan. Doordat de aanvoer vanuit Qatar opnieuw toenam, en vooral ook dankzij de volumes via het Yamal-contract, kwam het LNG-volume het afgelopen jaar uit op 3,5 miljoen ton (+257,7%).

Stukgoed

Het stukgoed in de haven is gedaald met 21,8%, naar een goede 1 miljoen ton. Er werd onder andere minder fruit als stukgoed behandeld, omdat veel fruit gecontaineriseerd in de haven aankomt. Ook papierpulp en papier en karton worden niet meer als stukgoed behandeld. Dit volume wordt wel in de Secu’s van StoraEnso als containers geregistreerd.

De droge bulk daalde met 6,1% tot 1,2 miljoen ton. De volumes zand en grint, veevoeders, granen en steenkool kenden dalingen. Het aantal cruises in Zeebrugge was afgelopen jaar gelijk aan het jaar voordien. 143 cruiseschepen meerden er aan.

Havenarbeid

De havenarbeid doet het nog steeds heel goed in Zeebrugge. Er is een record in het aantal shiften (meer dan 350.000, +0,8%) en in het aantal havenarbeiders (2.100 havenarbeiders, +1,7%). Afgelopen jaar werden 140 havenarbeiders aangeworven en werd een werfreserve van 200 mensen aangelegd.