In het afgelopen jaar werd 1 562 000 ton verscheept in de haven. Dit is een stijging van 13,7% vergeleken met het jaar ervoor. Vooral chemicaliën, zand en grind zaten in stijgende lijn. Deze cijfers zijn hoofdzakelijk te danken aan de hoogconjunctuur in de bouwsector, meldt Oostende in een toelichting op de cijfers.

Offshore

‘Met de bouw van het Rentel windpark was de Rebo-terminal in 2018 druk bezet. Deze a-cyclische activiteit vraagt dat de cijfers met enige nuance geïnterpreteerd worden’, waarschuwt het havenbedrijf. Dit jaar wordt namelijk minder qua cijfers. Dan is de installatie van het windpark Northwester II gepland. Dat zal vanuit Oostende gebeuren, maar dan vooral via barges en minder vanuit de terminal.

2020 wordt wel weer een topjaar voor de Rebo-terminal met de bouw van het Seamade windpark. De verschillende onderdelen van de 58 windturbines van Siemens Gamesa komen toe in de voorhaven, worden gepre-assembleerd en daarna met installatieschepen naar zee gebracht.

Windparken

Aangezien nu al vijf windparken (274 turbines) in de Belgische wateren operationeel zijn, wint het onderhoud van de parken meer en meer aan belang. Deze structurele groei vertaalt zich in de 4.568 invaarten van ctv’s (crew transfer vessels) en de 96 invaarten van SOV’s (service operation vessels). Door te investeren in meer ligplaatsen, zorgt Haven Oostende ervoor dat de O&M (operations & maintenance) activiteiten tijdig kunnen uitbreiden.

In de voorhaven zal pro-actief ingezet worden op de verdere uitbouw van de O&M-site, kondigt het havenbedrijf aan. In de achterhaven zal de oprichting van Ostend Science Park ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het wetenschapspark in Plassendale 1 in een stroomversnelling raakt. Verder zal Plassendale 1 actief gepromoot worden als landbank voor de circulaire economie, bulk en project cargo.