Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat de twee kolenterminals van de hoofdstad, OBA en De Rietlanden, minder kolen overslaan. Volgens topman Koen Overtoom van het havenbedrijf Amsterdam weerspiegelt de afname in het kolensegment de ‘strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats andersoortige lading aan te trekken’.

Agribulk en containers

Overtoom: ‘De sterke groei van met name agribulk en containers hebben de afname van kolen in belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij zijn we in 2018 ook geholpen door de hoogconjunctuur, die we in onze haven terugzagen in toenemende overslag van bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende bedrijven waaronder circulaire.’

De totale overslag in de Amsterdamse haven nam in 2018 met 1 miljoen ton naar 82,3 miljoen ton door een forse toename van de overslag van agribulk (+19%), bouwmaterialen (8%) en 68% meer containers (107.940 teu). Deze flinke stijging van de containeroverslag is onder meer toe te schrijven aan de vaste shortsea-dienst van Samskip op Engeland, aldus het havenbedrijf. De overslag in olieproducten kwam met 44,5 miljoen ton intussen op hetzelfde niveau uit als in 2017. De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, steeg met 23%, terwijl het volume uit ro/ro en overig stukgoed met bijna een kwart toenam.

Totale goederenoverslag

Samen met de overige havens in het Noordzeekanaalgebied (IJmuiden, Beverwijk en Zaandam) kwam de totale goederenoverslag in de regio uit op 101,8 miljoen ton. In IJmuiden steeg de overslag met 1% tot 18,6 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag met 9% dalen tot 0,7 miljoen ton, terwijl de kleine haven van Zaanstad het vrachtvolume zag verminderen met 30% naar 200.000 ton.

Het Amsterdamse havenbedrijf gaf verder vorig jaar 43 hectare aan haventerrein uit. Dat was meer dan een verdubbeling tegen 2017 toen er 18 hectare werd uitgegeven. Grote uitgiften waren er voor de bedrijven Fetim (9 hectare), Commodity Centre Netherlands (6 hectare) en Delin (5 hectare).