Een jaar eerder verwerkten de havens, waarvan Gent, Vlissingen en Terneuzen de belangrijkste zijn, gezamenlijk nog 66,6 miljoen ton in en uit zeeschepen. Bijna de helft van de goederenoverslag is droge bulk. Die sector steeg naar 32,8 miljoen ton, een groei van bijna 5%. De bouwsector zorgde voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen, de overslag van kolen en landbouwproducten steeg licht.

Afhandeling containerlading

De afhandeling van containerlading maakte een sprong van ruim 60% tot 1,7 miljoen ton, vooral dankzij de dienst van CMA-CGM op West-Afrika en de toename van het aantal koelcontainers via Vlissingen. Die groei krijgt dit jaar naar verwachting opnieuw een stevige impuls met de komst van twee nieuwe containerdiensten op Midden-Amerika met bananen als belangrijkste lading.

De overslag van natte bulklading steeg met ruim 6% tot 20,5 miljoen ton, vooral dankzij groei in de (petro)chemische sector. De overslag van conventioneel stukgoed kwam 4,5% hoger uit op 11,8 miljoen ton. De overslag in en uit binnenschepen steeg met 2,5% tot 58 miljoen ton.

Bestemmingen

Veruit de meeste lading die in het NSP-gebied wordt behandeld, komt uit of gaat naar een Europese bestemming: 61% van het totaal. Zuid-Amerika is goed voor 16%, Noord-Amerika voor 14%. Voor Afrika, Azië en Oceanië is dat respectievelijk 4,3 en 2%. In die verhouding is vorig jaar geen verandering gekomen ten opzichte van 2017.