De havengeul met begeleidende werken is daarin de belangrijkste post, goed voor 22,6 miljoen. Voor de renovatie van de kaaimuren van het Visserijdok heeft Vlaams minister van openbare werken Ben Weyts (N-VA) 3,4 miljoen uitgetrokken. De heraanleg van de Wandelaarkaai tussen het Visserij- en het Tijdok zal ongeveer 1 miljoen kosten.

Getijdegebied

‘Daarnaast krijgt het Vuurtorendok een kaaimuur langs de oostkant (1,5 miljoen), zodat dit dok kan worden gebruikt als jachthaven’, zegt kersvers havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA). Het afgelopen jaar zijn de resterende commerciële schepen uit het dok verwijderd.

Nog dit jaar worden voor 2,7 miljoen werken uitgevoerd in het getijdegebied in de achterhaven. ‘Zo versterken we niet alleen onze strategie, maar verankeren we het imago van de Oostendse haven’, aldus Verkeyn.