Alle cargotypes zijn dit jaar toegenomen in de Antwerpse haven. De groei van de containerstroom zet door tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen teu (+5,5%). Vloeibaar en droog massagoed groeien respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8 miljoen ton) en breakbulk noteert een groei van 1,8% (15,6 miljoen ton).

Uitdagingen

‘Voor 2019 zet het havenbedrijf verder koers naar het bestendigen van een duurzame toekomst voor de haven. Het zet daarom volop in op structurele oplossingen voor uitdagingen zoals mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie’, meldt havenbedrijf in een toelichting op de cijfers.

In 2018 zorgden internationale spelers in de chemische industrie, zoals onder meer Borealis, Ineos, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard euro.

Investeringsgolf

Jacques Vandermeiren, CEO van het havenbedrijf: ‘Met deze mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven in 2018 haar rol als grootste economische motor van ons land. Nu zetten wij verder koers naar een duurzame haven van de toekomst.’

‘Om duurzaam te kunnen blijven groeien, moeten we, samen met de hele havengemeenschap, onze schouders zetten onder de uitdagingen van vandaag. De haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders.’

Maximale containercapaciteit

Het nieuwe jaarrecord bevestigt eerdere prognoses dat in snel tempo de maximale containercapaciteit wordt bereikt en daarmee de noodzaak van extra containercapaciteit. ‘We hebben intussen onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie’, zegt Vandermeiren. ‘We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is.’

Met de start van de Oosterweelwerken voor de deur zijn structurele oplossingen voor de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen dringender dan ooit, meldt het havenbedrijf. Voor het goederenvervoer wordt tegen 2030 een modal shift geambieerd met een beoogde daling van goederenverkeer via de weg van 55 naar 43%.

Daarbij is de doelstelling om het spoorvervoer te verdubbelen naar 15%. Railport, een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Antwerpen, MLSO en de koepelfederaties Essenscia Vlaanderen en Voka Alfaport, heeft in 2018 die taak op zich genomen. Daarnaast loopt een dialoog met Infrabel om een nieuw beheermodel voor de havenspoorinfrastructuur te ontwikkelen dat de flexibiliteit en efficiëntie van het spoorvervoer moet verbeteren.

Binnenvaart

Het aandeel van de binnenvaart zou van 38% verder moeten stijgen naar 42%. Eerder dit jaar ondertekende de havengemeenschap een actieplan containerbinnenvaart dat draait om drie pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Het samenspel van al deze maatregelen moet zorgen voor een optimalisatie van de containerbinnenvaart en een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners. De eerste pilotprojecten rond centrale lichterplanning hebben volgens het havenbedrijf tot positieve reacties in de markt geleid.

Daarnaast is gestart met workshops met de havengemeenschap rond nachtlogistiek om de bestaande infrastructuur buiten de spits meer te benutten. Het Actieplan Nachtlogistiek met alle betrokken partijen werd in oktober opgestart. Doelstelling is om, na een testfase in de eerste helft van 2019, te kunnen starten tegen de zomer, samen met de start van de Oosterweelwerken.