Sinds de overname door de POM West-Vlaanderen in 2014 is de binnenvaartterminal gegroeid in overslag. Zo verwerkte River Terminal Wielsbeke in 2017 15.000 TEU.

Uitbreiding capaciteit

Door deze resultaten was een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Ook een grondige renovatie drong zich op. De geplande uitbreiding- en renovatiewerken gaan in uitvoering in de eerste helft van 2019.

De huidige kaaimuur wordt verlengd met 70m tot een totale kaailengte van 325m. Ook het huidig kaaiplateau ondergaat een volledige renovatie.

Achterliggende terreinen

POM West-Vlaanderen kocht naast de huidige terminal ook de achterliggende terreinen van ongeveer 3 hectare om de uitbreiding mogelijk te maken. Hiervoor heeft de POM de huidige concessionarissen met Shipit en Delcatrans een langdurige  concessieovereenkomst afgesloten.

Shipit, verantwoordelijk voor paletten en andere ondeelbare ladingen, en Delcatrans, verantwoordelijk voor de containertrafieken, zullen elk 50% van de terminal uitbaten. Andere werken gepland in 2019 zijn het optrekken van een nieuw modern kantoorgebouw en de aanleg van een weg om de volledige terminal toegankelijk te maken.

Multimodaal platform

‘De verdere uitbouw van dit multimodaal platform kan zo verder z’n rol vervullen als duurzame extended gateway voor de Vlaamse havens en staat ten volle ten diensten voor de aanwezige industrie uit de regio’, zegt Jean de Bethune, voorzitter van
POM West-Vlaanderen.