Even voor de duidelijkheid, u houdt zich toch niet alleen bezig met APS?

Nee hoor, de meeste aandacht gaat uit naar Nedcargo, een logistiek bedrijf met zo’n honderd miljoen omzet en ongeveer 800 medewerkers. We hebben een derde van de aandelen van APS in handen. Dat heeft met nogal wat problemen af te rekenen, zoals de vertragingen bij de Antwerpse containerterminals en de gevolgen van de langdurige laagwaterperiode op de grote rivieren. Vanwege mijn achtergrond bij Nedcargo in de binnenvaart is me gevraagd om me daarmee te bemoeien. Dat doe ik graag omdat ik containervervoer per binnenvaart een leuke tak van sport vind.

Hoe nijpend is de situatie?

Het is rond de feestdagen aan het eind van het jaar altijd extra druk en dit jaar vallen Kerst en Oud en Nieuw heel ongunstig, midden in de werkweek. Het is te verwachten dat dit tot extra problemen leidt. Het afgelopen jaar zijn er allerlei maatregelen genomen om de vertragingen aan te pakken, maar het vervelende is dat die helemaal niets hebben geholpen. We hebben nog steeds te maken met wachttijden en onvoldoende betrouwbaarheid. Dat geeft allerlei operationele problemen. Vergeet niet dat wij zo’n duizend containers per dag binnen de haven van Antwerpen vervoeren.

Wat voor soort vervoer is dat eigenlijk?

We vervoeren veel transhipment containers in opdracht van de rederijen, die van de ene naar de andere deepsea-terminal moeten. Een andere belangrijke stroom is lading vanaf de exportkaaien op de Rechteroever naar de deepsea terminals. Het gaat altijd om vervoer binnen de haven, vletwerk wordt dat genoemd.

Wat moet er volgens u gebeuren om de boel vlot te trekken?

Het vervelende is dat er al allerlei maatregelen zijn genomen, maar dat die niet hebben geholpen. Er is een minimum call size van dertig moves ingevoerd, er is centrale planning gekomen en er is zo’n vijftien miljoen subsidie uitgedeeld, maar we hebben nog steeds te kampen met congestie.

Het Havenbedrijf denkt ook aan hubs, draaischijven tussen de terminals.

Als er iets duidelijk is, is het dat hubs voor het vletwerk geen oplossing zijn. Dat maakt de keten alleen maar ingewikkelder en duurder. Dan kun je die containers beter op de vrachtwagen zetten. Veel beter zou zijn als binnenvaartoperators meer voorrang bij de deepsea terminals zouden krijgen en sneller geholpen zouden worden.

Slaagt u er eigenlijk altijd in om die grens van dertig moves te halen?

Ja, al is het soms schrapen geblazen. Vooral de afgelopen weken was het rustig. Maar dat geeft niet, dat is ons werk. De grens wordt streng gehandhaafd. Dat is prima, maar ik moet helaas constateren dat het ook niet echt geholpen heeft. Ik hoop dat daar het komende jaar verandering in komt en dat we een betrouwbaardere dienst kunnen leveren.

U waarschuwt voor een omgekeerde modal shift, voor de binnenvaart bestemde containers die toch weer op de vrachtwagen gezet worden. Gebeurt dat veel?

Het streven van het Havenbedrijf is om containervervoer binnen de haven zoveel mogelijk over het water af te wikkelen. Voor het vervoer vanaf de exportkaaien zou dat zelfs 100% moeten zijn. Dat halen we op dit moment niet, 30 tot 40% gaat de baan op.

Hoe reageren uw klanten eigenlijk?

Die proberen we continu zo goed mogelijk te informeren, zodat ze hun opties open kunnen houden. Wat komt waarschijnlijk wel op tijd en wat niet? Wat moet er misschien toch de baan op? Tijdig en netjes informeren is essentieel. Ik heb de indruk dat dat wordt gewaardeerd.

Wat kunt u zelf doen?

Wat mij dwarszit, is dat wij als barge operator toch een beetje achter in de rij lijken te staan. Waarom slagen we er als sector maar niet in om een krachtiger positie in te nemen? De binnenvaart is een vorm van infrastructuur in de logistiek. Als die wegvalt, heb je echt een probleem. APS is slechts een van de vier of vijf spelers die zich met vletwerk bezighouden. Als al die containers de baan op gaan, loopt ook het wegvervoer vast.

Hoe gaat het de laatste tijd eigenlijk in Rotterdam?

Goede vraag, ik heb geen idee. Daar hou ik me niet meer mee bezig sinds de verkoop van Nedcargo Multimodal een half jaar geleden. Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan. Dat mogen we trouwens ook niet op grond van afspraken, die we daarover hebben gemaakt met de koper, CCT.