De gemeenteraad van de Vlaamse havenstad ging vorige week akkoord met de voorstellen. De omvorming is nodig om meer expertise en dus meer ondernemers in de raad van bestuur te krijgen, naast extra investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven’, aldus het nieuwe bestuurscollege van Oostende. ‘We moeten met onze haven sneller kunnen inspelen op  evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen. Daarom zijn minder politici en meer ondernemers in het havenbestuur nodig.’

Havenbedrijf

Algemeen directeur Dirk Declerck van het havenbedrijf is tevreden met het nieuwe besluit waardoor het de raad van bestuur van het havenbedrijf ‘kleiner en slagkrachtig’ wordt. ‘Vandaag telt het Oostendse Havenbestuur 18 bestuurders waarvan 11 gemeenteraadsleden. Er wordt nu nieuwe raad samengesteld van 13 bestuurders met meer inbreng van externe onafhankelijken zonder politieke achtergrond. Haven Oostende en haar medewerkers zullen op die manier een meer dynamisch geheel vormen’, aldus Declerck.

Een ander voordeel van de verzelfstandiging is dat de haven, naast de eigen middelen, voortaan ook middelen van buitenaf kan aantrekken, zegt hij. “Willen we in bepaalde nichemarkten, zoals logistiek, kunnen concurreren met andere havens, dan hebben we extra kapitaal en nieuwe investeringen nodig’ , aldus de nieuwe wethouder Björn Anseeuw (stadseigendommen) in Oostende.

Behalve de gemeenteraad van Oostende moet ook nog de Vlaamse regering de nieuwe statuten van het havenbedrijf goedkeuren. De verwachting is dat dit al binnen enkele weken mogelijk is.