Amsterdam gaat nu met Haven Amsterdam en Rijkswaterstaat opnieuw kijken naar alle opties, waaronder een tunnel van Centraal Station naar Amsterdam-Noord, aldus de bestuurder. Ofschoon het college nog steeds een voorkeur heeft voor een brug wil het stadsbestuur nu met de partijen een nieuwe visie ontwikkelen hoe ‘de sprong over het IJ’ van de stad vorm moet krijgen in de toekomst.

Het gaat dan niet alleen om een vaste oeververbinding, maar ook om de geplande woningbouw in de haven en de verplaatsing van de cruiseterminal uit het centrum van Amsterdam, aldus Kock. Dit moet volgens hem een ‘blik op de toekomst opleveren waar de stad dertig tot veertig jaar mee vooruit kan’.

Onacceptabel

Vorige maand wees Rijkswaterstaat de zes plannen van het stadsbestuur af voor een brugverbinding van het Java-eiland naar Amsterdam Noord. Alle varianten waren volgens RWS om nautische redenen onacceptabel. Minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wees er tijdens het Havengildediner op dat de nautische veiligheid van het scheepvaartverkeer op het IJ voor haar prioriteit heeft. Zij steunt daarom de bezwaren van Rijkswaterstaat.