Antwerpen heeft de reputatie de belangrijkste drugshaven van Europa te zijn. Almaar meer recordvondsten van drugs tijdens douanecontroles versterken dit beeld. Maar toch wordt nu slechts zowat 0,5% van de containers gescand.

De stad en de haven presenteerden eerder dit jaar al een Stroomplan, dat het toezicht en de controle moet intensiveren. Dat impliceerde het scannen van jaarlijks 3 tot 3,5 miljoen containers die volgens de douane relevant zijn.

Wereldprimeur

Op de regionale televisiezender ATV maakte federaal minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de samenwerking met Imec bekend. Die past in de ambitie om alle containers te scannen.

Volgens de minister zou dit een wereldprimeur zijn. Een tijdschema is er nog niet. De minister relativeerde ook het kleine percentage huidige scans. Die worden zeer gericht uitgevoerd, op basis van achtergrondinformatie en eerdere ervaringen.

Imec is een hoogtechnologisch bedrijf. Universiteit Antwerpen onderzoekt veeleer de mogelijke weerslag van een integrale scanning op het economisch leven in de haven. Ze zal hiervoor onder meer op korte termijn een enquête organiseren.