In totaal is er tot en met september 350 miljoen ton overgeslagen. Dat is anderhalf miljoen ton, ofwel 0,4%, minder dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar werd nog 2% minder (238 miljoen ton) overgeslagen dan vorig jaar. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het verschil in het vierde kwartaal nog kleiner wordt en dat de totale overslag voor heel 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau zal liggen als de 468 miljoen ton van 2017.

Maandrecord

De containeroverslag is in de eerste negen maanden met 5,7% gestegen tot 10,8 miljoen teu. In augustus werd een nieuw maandrecord geboekt. De aanvoer uit Azië groeide met 10%, maar in omgekeerde richting daalde het volume met 7,6%.

De aan- en afvoer van en naar Noord-Amerika groeide met bijna 10%, van en naar Zuid-Amerika was er zelfs een groei van ruim 20%. Het shortsea-volume van en naar Engeland staat ‘als gevolg van een minder goed presterende Britse economie’ onder druk, aldus het Havenbedrijf.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed daalde met ruim 1%. Volgens de havenbeheerder kwam er minder ruwe olie binnen, doordat raffinaderijen in Duitsland en België minder produceerden en door een onderhoudsstop van een raffinaderij in Rotterdam. De overslag van minerale olieproducten daalde met 1,5%. Vooral stookolie liet een daling zien, terwijl er meer diesel en benzine werd overgeslagen.

De aan- en afvoer van LNG verdrievoudigde bijna tot 3,7 miljoen ton. Dat is vooral te danken aan de aanvoer van Russisch LNG, dat dit jaar het Yamal-project in Siberië in gebruik heeft genomen. Een fors deel daarvan wordt doorgevoerd en telt dus twee keer mee in de overslagcijfers.

Energietransitie

Topman Allard Castelein ziet er een bevestiging in van de verschuivingen als gevolg van de energietransitie: ‘Een geleidelijke krimp bij de fossiele brandstoffen lijkt onvermijdelijk, maar dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt’. Hij is ook verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de speerpunten van het Havenbedrijf.

De overslag van droog massagoed daalde met 7,3%. Vooral agribulk en ijzererts werden minder overgeslagen. De overslag van agribulk daalde zelfs met 18%. De aanvoer van ertsen kwam bijna 6% lager uit. Maar de havenbeheerder verwacht dat die weer gaat groeien, omdat de staalproductie in Europa weer toeneemt en de ertsvoorraden op dit moment klein zijn.

De kolenoverslag daalde met bijna 5%. Het Havenbedrijf ziet een afnemende vraag naar ‘energiekolen’ voor de elektriciteitsproductie. Maar de cokeskolen voor de industrie trekken juist aan door de groeiende productie van staal.

Antwerpen

De Rotterdamse cijfers blijven wel achter bij die van Antwerpen. De Belgische haven noteerde over de eerste negen maanden een groei van 6% en kwam uit op 177 miljoen ton. Daarmee ligt de haven op koers voor een nieuw overslagrecord. Dat zou het zesde op rij zijn.

De containeroverslag groeide er met 7% tot 8,3 miljoen teu. Het vloeibare massagoed liet een stijging zien van een kleine 6%, vooral dankzij groei bij de aardolieproducten en chemicaliën. De overslag van ruwe olie nam daarentegen af met 7%. De overslag van droge bulk kwam 1% hoger uit.