Het initiatief is onderdeel van de energietransitie in het havengebied, waarbij bijvoorbeeld door waterstof te combineren met emissies uit staalproductie nieuwe grondstoffen kunnen worden gemaakt. Het maakt verder  Tata Steel emissie-neutraal.

Investeringsbesluit

De partijen verkennen de haalbaarheid van een 100 megawatt waterelektrolysefabriek voor de productie van maximaal 15.000 ton waterstof en zuurstof per jaar op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek maakt een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens. Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt verwacht in 2021, aldus de partijen.

Nouryon zal de fabriek beheren, terwijl havenbedrijf Amsterdam zich richt op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en emissievrij zwaar transport in het havengebied.