Onder meer de groei in de maritieme overslag blijft zich doorzetten. Het containerverkeer noteerde opnieuw een stevige groei ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. De totale overslag kwam uit op 8.333.523 teu, een toename van 6,8%.

‘Alle vaargebieden noteerden een groei, zowel in de aan- als afvoer’, meldt het havenbedrijf vrijdag. Enige uitzondering hierop was de afvoer naar Midden-Amerika. Deze liet een lichte daling optekenen.

China

De overslag op het grootste vaargebied (Europa) groeide met 12,4% het sterkst. De overslag op Noord-Amerika steeg met 8,2%. Op Azië was er een toename van 2,2%.

De aanvoer uit China is na acht maanden ongeveer status quo, terwijl de afvoer 6,7% lager ligt. Door de Chinese importban van oud papier en plasticsafval daalde de afvoer van volle containers naar China en werden meer lege containers afgevoerd.

Investeringen

Haventopman Jacques Vandermeiren licht toe: ‘2018 is nu al een topjaar voor onze haven. Niet alleen vanwege de recordcijfers die we opnieuw kunnen voorleggen, maar ook door de investeringsgolf van de afgelopen maanden.’ Hij doelt daarmee onder meer op de beslissing van toonaangevende spelers in de chemische industrie, zoals Borealis, Ineos, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT.

‘Het belang van deze golf van investeringen, van in totaal zo’n 2 miljard euro, kan niet voldoende onderstreept worden. Ze zal immers bijdragen aan de duurzame toekomst van onze haven en aan de continuïteit van onze rol als grootste economische motor van ons land.’

Breakbulk

De totale breakbulk-overslag toonde na een lange periode van negatieve cijfers de eerste tekenen van herstel. Het segment liet een licht positief cijfer optekenen in de voorbije maanden.

Ro/ro

De totale ro/ro-lading groeide met 5,6% tot 3.960.845 ton. Het aantal verscheepte personenwagens steeg in de eerste negen maanden van dit jaar met 4,1%. Het aantal vrachtwagens en overig zwaar rollend materieel pluste met 2,6%.

Stukgoed

Het conventioneel stukgoed deed het goed in vooral het derde kwartaal. Over de eerste zes maanden werd in dit segment nog een daling genoteerd, maar tussen begin juli en eind september kon Antwerpen in dit segment een kleine plus noteren. Daardoor wordt het totale verlies in deze productgroep tot dusver beperkt tot een afname van 2,7%.

Reden voor de stijging in het derde kwartaal is een herstel in de aanvoer van ijzer en staal. De aanvoer van staal uit China groeide immers sterk in het derde kwartaal, terwijl de aanvoer van staal uit Turkije en India verder daalde.

De groei in de aanvoer van staal uit China kan verklaard worden als reactie op de op quota gebaseerde vrijwaringsmaatregelen van de Europese Commissie. Deze werden in juli ingevoerd om de Europese staalmarkt te beschermen tegen een mogelijke overspoeling als gevolg van de Amerikaanse invoerheffing op staal.

Vloeibaar massagoed

Het vloeibaar massagoed legde sterke groeicijfers voor, met een toename van 5,7% tot 57.652.877 ton. De aanvoer steeg met 9,1%. De afvoer groeide met 0,5%, wat een aanzienlijke inhaalbeweging is ten opzichte van een daling met 12,2% in het eerste kwartaal.

De overslag van ruwe aardolie nam met 7,1% af, terwijl de overslag van aardoliederivaten (+ 6%) en chemicaliën (+ 10,1%) de vloeibare bulk opstuwden.

Droge bulk

De overslag van droge bulk groeide met 1% ten opzichte dezelfde periode vorig jaar. Dit is vooral te danken aan de grotere overslag van meststoffen (+ 11,2%), zand en grind (+ 23,9%) en kolen (+ 3,3%). De overige trafieken (ertsen, kaoline, granen en schroot) bleken de voorbije periode volatiel en noteerden een daling.

Zeeschepen

Er liepen de voorbije negen maanden 10.901 (+ 1,9%) schepen aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 2,3% tot 314.200.283 BT.