Die is ruim zestig kilometer lang en moet met twee meter worden uitgediept tot 12,5 meter. Ook wordt de vaargeul verbreed. Het gebaggerde materiaal wordt gebruikt voor de aanleg van twee kunstmatige eilanden in de lagune van Stettin. Verder moeten er kademuren en taluds langs het kanaal versterkt worden en moeten kabels en navigatiehulpmiddelen verplaatst worden.

De werkzaamheden gaan nog voor het einde van het jaar eind van start en zullen naar verwachting 3,5 jaar in beslag nemen. Het gaat om een design- en buildcontract en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.